24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

KO 12/21 Pielęgniarki

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w ramach następujących części:

 

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Oddziale Kardiologii zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienia na świadczenia zdrowotne określonego rodzaju wykonywane całą dobę na podstawie harmonogramu komórki organizacyjnej.

  2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na Bloku Operacyjnym zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienia na świadczenia zdrowotne określonego rodzaju wykonywane całą dobę na podstawie harmonogramu komórki organizacyjnej.

  3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Pracowni Zabiegowej Angiografii zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienia na świadczenia zdrowotne określonego rodzaju wykonywane całą dobę na podstawie harmonogramu komórki organizacyjnej.
  4. Pełnienie funkcji pielęgniarki koordynującej Pracownią Zabiegową Angiografii i udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Pracowni Zabiegowej Angiografii zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienia na świadczenia zdrowotne określonego rodzaju wykonywane całą dobę na podstawie harmonogramu komórki organizacyjnej.

 

 

Dokumenty wymienione w załącznikach należy składać w Sekretariacie szpitala do dnia 23.12.2021 r. do godz. 10:00