24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Fundacja

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

KRS 0000234420

 

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SZPITALA GRAJEWSKIEGO

Strażacka 6B, 19-200 Grajewo

 

Tel.: 86 273-84-63

Fax: 86 273-84-62

 

Konto bankowe w Banku Spółdzielczym O/Grajewo

NR 16 8768 1013 1310 4421 2000 0010

Bank nie pobiera opłat

 

NIP 719-14-94-139

REGON 200022165

 

Głównym zadaniem Fundacji w 2024 r. jest promocja zdrowia i gromadzenie środków w celu zakupu nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego

 

Serdecznie pozdrawiamy

 

Zarząd i Rada Fundacji na Rzecz Rozowoju

Szpitala Grajewskiego