24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Szpital

Szpital Ogólny im dr Witolda Ginela w Grajewie prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu szpitalnych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

 

 

Szpital posiada

Oddziały:

 • SOR z Izbą Przyjęć
 • Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii
 • Blok Operacyjny
 • Oddział Ginekologiczno – Położniczy z Pododdziałem Noworodkowym
 • Oddział Rehabilitacyjny
 • Oddział Urazowo – Ortopedyczny
 • Oddział Chirurgii Ogólnej w Pododdziałem Chirurgii Dziecięcej
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
 • Oddział Kardiologii
 • Oddział Dziecięcy
 • Oddział Obserwacyjno - Zakaźny
 • Oddział Psychiatryczny
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny

 

Poradnie:

 • Chirurgii ogólnej
 • Chirurgii dziecięcej
 • Ortopedyczna
 • Diabetologiczna
 • Zdrowia Psychicznego
 • Neurologiczna
 • Medycyny Pracy
 • Alergologiczna
 • Otolaryngologiczna
 • Okulistyczna
 • Medycyny Sportowej
 • Rehabilitacyjna
 • Chorób zakaźnych
 • Dermatologiczna
 • Ginekologiczna
 • Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Zespół leczenia środowiskowego
 • Pediatryczna
 • Preluksacyjna

 

Pracownie:

 • Endoskopii
 • USG i RTG
 • Tomografia komputerowa

 

 

Aby skorzystać z bezpłatnych badań, zabiegów i leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnego pacjent powinien posiadać przy sobie dowód osobisty oraz jeden z dokumentów uprawniających do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych :
• Aktualną legitymację ubezpieczeniową,
• Aktualną legitymację emeryta lub rencisty,
• Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej,
• Aktualną decyzję z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
• Karta EKUZ, poświadczenie E106, E112,
• Zaświadczenie z ZUS.
• Zaświadczenie z KRUS.

 

 

Osoby nie posiadające powyższych dokumentów mogą korzystać ze świadczeń medycznych odpłatnie według cen ustalonych w cenniku szpitalnym, który jest dostępny na Izbie Przyjęć.

Szpital Ogólny w Grajewie zatrudnia lekarzy specjalistów z dużym doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie medycznej i zapewnia całodobową opiekę z obsługą lekarską o specjalnościach: internista, chirurg, ortopeda, ginekolog-położnik, anestezjolog, neonatolog, pediatra.
Kadra pielęgniarska to dobrze wykształcony, z dużym doświadczeniem zawodowym personel, w ilości niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania oddziałów szpitalnych.


Badania specjalistyczne, których nie można wykonywać w Szpitalu Ogólnym w Grajewie wykonywane są w innych szpitalach w ramach zawartych umów, a pacjenci dowożeni są na miejsce badania karetką.
Kontrakt z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia zmusza jednostkę do wprowadzenia kolejki pacjentów oczekujących na zabiegi.
Powyższe decyzje podejmowane są w sytuacjach, kiedy nie zagraża to życiu i zdrowiu pacjenta.