24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Poradnia Pediatryczna

 

Pacjenci przyjmowani są ze skierowaniem z Oddziału Dziecięcego

 

Lekarze przyjmujący:     spec. alergolog  Elżbieta Śliwińska

                                                      spec. pediatrii  Jolanta Wróblewska

                                                      spec. pediatrii  Andrzej Zalewski


Pacjenci umawianie są indywidualnie przez lekarza.

 W poradni otrzymujemy świadczenia pohospitalizacyjne, tj. związane z przebiegiem i efektem hospitalizacji. Świadczenie może się odbyć w okresie do 90 dni od  zakończenia hospitalizacji (a także hospitalizacji planowej lub świadczenia udzielonego w ramach leczenia jednego dnia). Obejmuje ocenę przebiegu procesu leczenia po zakończeniu hospitalizacji (w zakresie, który z tej hospitalizacji wynika), w oparciu o badanie i posiadane lub przedstawione wyniki badań dodatkowych.  W uzasadnionych medycznie przypadkach mogą to być badania uwzględniające realizację procedur medycznych: diagnostycznych (w tym laboratoryjnych), terapeutycznych, rehabilitacyjnych, będących kontynuacją rozpoczętych wcześniej, lub niezbędne badania dodatkowe, lub wydanie orzeczenia/ zaświadczenia.