24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Poradnia Pediatryczna

Zapisy: od poniedziałku do piątku w Rejestracji Ogólnej lub pod numerem telefonu: 86 272 31 31, 86 211 91 17,  tel. dodatkowy: +48 691 473 230

 

Pacjenci przyjmowani są ze skierowaniem z Oddziału Dziecięcego

 

Lekarze przyjmujący:     spec. alergolog  Elżbieta Śliwińska

                                                       spec. pediatrii  Jolanta Wróblewska

                                                        spec. pediatrii  Andrzej Zalewski


Godziny prz
yjęć:

 

Poniedziałek

8:00 - 10:00

10:00 - 12:00

E.  Śliwińska

J. Wróblewska

 

Wtorek

10:00 - 16:00 

16:00 - 18:00

 J. Wróblewska

A.Zalewski

 

Czwartek

 8:00 - 10:00

10:00 - 12:00

 J. Wróblewska

A.Zalewski

 

 

 W poradni otrzymujemy świadczenia pohospitalizacyjne, tj. związane z przebiegiem i efektem hospitalizacji. Świadczenie może się odbyć w okresie do 90 dni od  zakończenia hospitalizacji (a także hospitalizacji planowej lub świadczenia udzielonego w ramach leczenia jednego dnia). Obejmuje ocenę przebiegu procesu leczenia po zakończeniu hospitalizacji (w zakresie, który z tej hospitalizacji wynika), w oparciu o badanie i posiadane lub przedstawione wyniki badań dodatkowych.  W uzasadnionych medycznie przypadkach mogą to być badania uwzględniające realizację procedur medycznych: diagnostycznych (w tym laboratoryjnych), terapeutycznych, rehabilitacyjnych, będących kontynuacją rozpoczętych wcześniej, lub niezbędne badania dodatkowe, lub wydanie orzeczenia/ zaświadczenia.