24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Na badanie do Pracowni Rezonansu Magnetycznego należy zapisywać się w Rejestracji ogólnej codziennie w dni robocze w godzinach 8.00-14:00 osobiście lub telefonicznie 691 473 230

 

Rezonans magnetyczny (MR) to nieinwazyjne, nieszkodliwe i precyzyjne badanie umożliwiające na określenie zmian chorobowych w układzie mięśniowym i szkieletowym. Pozwala na ocenę stanu wszystkich narządów wewnętrznych, tkanek i naczyń krwionośnych. W zależności od potrzeb diagnostycznych może być wykonany z podaniem kontrastu lub bez. Badanie rezonansem magnetycznym najczęściej wykonuje się w diagnostyce planowej i profilaktycznej chorób ośrodkowego układu nerwowego oraz zmian nowotworowych.
W pracowni wykonujemy rezonans magnetyczny m.in. głowy, brzucha, kręgosłupa, stawów. W zależności od badanego obszaru cała procedura trwa od 20 do 60 minut.  Badanie MR polega na oddziaływaniu polem magnetycznym na organizm. Podczas badania nie należy mieć na sobie żadnych metalowych przedmiotów. O wszelkich metalowych przedmiotach w organizmie (implanty, śruby, stabilizatory itd.) należy poinformować personel przeprowadzający badanie.

 

Konieczna jest wcześniejsza rejestracja w celu ustalenie terminu badania. Pracownia nie realizuje badań prywatnych.

 

Przygotowanie do badania:

Nie ma konieczności rozebrania się do badania, ale ubranie musi być pozbawione elementów metalowych (guziki, cekiny, pasek, zegarek, spinki, biżuteria itp.). Do pomieszczenia badania nie wolno wnosić także metalowych przedmiotów (telefonu komórkowego, kart magnetycznych, urządzeń elektronicznych itp.). Nie należy spożywać posiłków na 3 godz. oraz pić 1 godz. przed badaniem. Osoby, które przyjmują na stałe leki powinny je zażyć tak jak zwykle.

Niezbędne dokumenty:

  • dokument tożsamości,

  • skierowanie na badanie,

  • w przypadku wszczepionych jakichkolwiek implantów należy dostarczyć dokumentację medyczną oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do badań,

  • w przypadku badania z kontrastem należy posiadać aktualny (nie starszy niż 7 dni) laboratoryjny wynik poziomu kreatyniny.

 

Przeciwskazania:

1. Bezwzględnie wykluczające z badania: rozrusznik serca, neurosymulatory (np. słuchowe).

2. Względne – wymagające dostarczenia dokumentacji leczenia operacyjnego lub zaświadczenia o brak przeciwwskazań: metaliczne implanty ortopedyczne, sztuczna zastawka serca, klipsy naczyniowe, stabilizatory, druty i śruby.

 

Przebieg badania:

Na umówioną wizytę należy zgłosić się ok. 10 min przed ustaloną godziną badania. Podczas rejestracji należy wypełnić odpowiedni kwestionariusz oraz przedstawić skierowanie na badanie. W przypadku badań z kontrastem należy dodatkowo przedstawić aktualny wynik badania poziomu kreatyniny. Przygotowanie do badania, odbywa się w przeznaczonym do tego, osobnym pomieszczeniu. Przed rozpoczęciem badania należy wypełnić kwestionariusz, a w szatni pozostawić wszelkie metalowe przedmioty i części garderoby oraz urządzenia elektroniczne (biżuterię, paski, telefony, karty itp.). Badanie jest wykonywane przez technika radiologii. Podczas badania można pozostać w ubraniu. Badaniu towarzyszy zwiększone natężenie hałasu. W czasie trwania badania należy pozostać nieruchomo w jednej pozycji. W uzasadnionych sytuacjach do prawidłowego wykonania badania wymagane jest podanie środka kontrastującego. Po wynik badania MR należy zgłosić się osobiście do Rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Odbiór wyniku przez osobę trzecią możliwy jest na podstawie pisemnego upoważnienia.