24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Poradnia Preluksacyjna

Zapisy: od poniedziałku do piątku w Rejestracji Ogólnej lub pod numerem telefonu 86 272 31 31, 86 211 91 17.

Lekarz przyjmujący:   M. Kwiatkowski

Raz w miesiącu, termin podany przez lekarza

 

 

Do poradni przyjmowane są dzieci do 12 miesiąca życia !!!

 

Poradnia preluksacyjna to specjalistyczna poradnia medyczna, w której wykonuje się badania służące wczesnemu wykryciu ewentualnych wad wrodzonych stawów biodrowych u noworodków i niemowląt. Pierwsze zalecane badania profilaktyczne poradnia preluksacyjna oferuje niemowlętom już cztery miesiącach po urodzeniu. Badanie preluksacyjne w pierwszej kolejności polega na sprawdzeniu przez lekarza ortopedę budowy stawów biodrowych u dziecka, ich symetrii, odwodzenie nóżek, symetrie fałdów pośladkowych i udowych oraz objaw przeskakiwania, to jest wyczuwalne wysunięcie kości udowej ze stawu.

 

Dlaczego wizyta w poradni preluksacyjnej jest ważna?

Jeżeli po urodzeniu lekarz w szpitalu nie skierował dziecka do specjalisty na badania wizyta po czwartym miesiącu powinna być  pierwszą profilaktyczną wizytą w poradni preluksacyjnej. Już samo badanie wzrokowe i sprawdzenie możliwości ruchowych stawu biodrowego u dziecka pozwala na wykrycie wrodzonych wad, które nie leczone mogą doprowadzić w późniejszym okresie nawet do nieodwracalnego kalectwa.

Kości stawu biodrowego u noworodka, czyli główka kości udowej i panewka będąca częścią miednicy, nie są u noworodków jeszcze uwapnione. Kości te są zatem bardzo plastyczne i mogą ulec odkształceniu lub deformacji. U części noworodków panewka jest spłaszczona i jeżeli wada taka nie zostanie wcześnie wykryta może w późniejszym okresie doprowadzić do poważnego upośledzenia i nieodwracalnej niepełnosprawności ruchowej. Dlatego wizyta w poradni preluksacyjnej i badania USG stawów biodrowych są tak bardzo ważne.

 

Dysplazja stawu biodrowego.

Badania w poradni preluksacyjnej pozwalają wykryć wrodzone wady stawów biodrowych powstałe na wczesnych etapach życia płodowego takie jak dysplazję stawu biodrowego. Wada ta, to niedorozwój panewki, która jest spłycona i w mniejszym stopniu obejmuje głowę kości udowej. Skutkuje to stromym nachyleniem kości udowej oraz nieoprawnym ukształtowaniem jej końca. Wada może być uwarunkowana genetycznie, lecz mogą ją także spowodować ograniczone możliwości ruchowe płodu w przypadku ciąży mnogiej, wysokiej wagi urodzeniowej lub specyficznego ułożenia miednicowego w brzuchu mamy. Brak możliwości zmiany położenia płodu w połączeniu z asymetrycznym ułożeniem obu nóżek może powodować różnice w rozwoju bioderek. Badania USG przeprowadzane w poradni preluksacyjnej pozwalają ocenić stopień rozwoju kości biodrowych i na tej podstawie zakwalifikować dziecko do dalszego badania i leczenia bądź objąć jedynie profilaktyką, powtarzając badania w późniejszym okresie.

 

Prawidłowy rozwój stawów biodrowych u dzieci.

W poradni preluksacyjnej  możemy się również dowiedzieć w jaki sposób zadbać o prawidłowy rozwój stawów biodrowych dziecka. Jak już wspomnieliśmy wcześniej stawy biodrowe dziecka są bardzo plastyczne i nieodpowiednie ułożenie nóżek może doprowadzić do nabycia wad, których można było uniknąć stosując odpowiednią pielęgnację dziecka.