24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Apteka Szpitalna

Kierownik  Apteki

mgr farmacji  Katarzyna Zalewska

 e-mail: apteka@szpital-grajewo.pl

Tel/fax: 86 272 89 89

 

Apteka Szpitalna świadczy usługi farmaceutyczne w oparciu o obowiązujące Prawo Farmaceutyczne oraz wytyczne Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.


Apteka Szpitalna realizuje następujące zadania: 

  • zabezpiecza w produkty lecznicze, wyroby medyczne i materiały opatrunkowe wszystkie jednostki organizacyjne szpitala powiatowego o zróżnicowanym, wieloprofilowym charakterze lecznictwa.
  • udziela informacji o lekach i wyrobach medycznych
  • nadzoruje wykonanie decyzji dotyczących wstrzymania lub wycofania z obrotu produktów leczniczych.

 

Wykwalifikowani pracownicy Apteki Szpitalnej czuwają nad prawidłowością i ciągłością dostaw leków, aby w oddziałach Szpitala i poradniach mogły być udzielane pacjentom świadczenia medyczne najwyższej jakości.