24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Poprawa efektywności systemu grzewczego

23 Styczeń 2019

 

 

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie zrealizował projekt ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia

 

 

Tytuł projektu:

„Poprawa efektywności systemu grzewczego Szpitala Ogólnego w Grajewie

poprzez wykorzystanie OZE - kolektory słoneczne”

 

Całkowita wartość inwestycji:                                                   294 658,08 zł

 

Kwota dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego:                                             223 799,11 zł