24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Skargi i wnioski

Jeżeli uznają Państwo, że prawa pacjenta w Szpitalu Ogólnym w Grajewie zostały naruszone możecie wówczas:

  • - zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia, a następnie do Pełnomocnika ds. praw pacjenta, I piętro, Administracja, tel. 86 211 91 85, 19-200 Grajewo,ul. Konstytucji 3 Maja 34. Pełnomocnik pełni dyżur w środy i piątki w godzinach 11:00-13:00
  • - zwrócić się z interwencją Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, adres: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, bezpłatna infolinia: 0-800-190-590,
  • - w przypadku braku należytej staranności w wykonywanej praktyce medycznej, podejrzenia popełnionych błędów w leczeniu oraz stwierdzenia, że personel medyczny (lekarz, pielęgniarka) postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej lub narusza przepisy o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty lub pielęgniarki i położnej, Pacjent może zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa zarówno przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej, a także przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek Położnych:

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 7, tel. (85) 732-19-35.

 

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 219, poz. 1708),Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku, 15-097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/19,

tel. (85) 747-00-16,

  •  - skierować sprawę do sądu jeżeli w wyniku działania lub zaniechania zakładu opieki zdrowotnej naruszono dobro osobiste lub wyrządzono mu szkodę materialną,
  • - złożyć skargę do Narodowego Funduszu Zdrowia. Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu skarżącego nie zostanie rozpatrzona.
    Dział zajmujący się rozpatrywania skarg POW NFZ 15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3,
    tel.(85) 745-95-00, Sekcja skarg i wniosków tel. (85) 745-95-49/76