24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Składniki majątku ruchomego

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie.

 

Zgodnie z Uchwałą nr 2/13/18 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 11 grudnia 2018 r.
w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku powiatu grajewskiego, Szpital Ogólny w Grajewie im. dr Witolda Ginela informuje iż posiada zbędne
i zużyte składniki rzeczowe majątku z przeznaczeniem wg. podanej kolejności do:

 

1. nieodpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych na podstawie § 3 ww. uchwały,

2. darowizny na podstawie § 3 ww. uchwały,

3. sprzedaży,

4. składniki majątku nie zagospodarowane w sposób wskazany w ogłoszeniu będą podlegały likwidacji.

 

Dodatkowe informacje oraz wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego dostępne są na stronie internetowej: www.szpital-grajewo.pl, lub pod numerem telefonu
601 219 379, w godzinach 07.25-15.00 od poniedziałku do piątku. Istnieje możliwość dokonania oględzin po uprzednim umówieniu terminu.

 

Wnioski i oferty w formie pisemnej zainteresowane podmioty i jednostki powinny przesłać
w terminie do
26.03.2024r. na adres: Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela, ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo lub na adres poczty elektronicznej j.rycewicz@szpital-grajewo.pl

 

Załączniki:

  1. Wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych

  2. Wniosek o nieodpłatne przekazanie zbędnego lub zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego

  3. Wniosek o przekazanie w formie darowizny darowizny zbędnego lub zużytego składnika rzeczowego majątku ruchomego

  4. Oferta zakupu zużytych/zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego