24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

KO 07/22 SOR

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie ogłasza konkurs ofert na pełnienie funkcji lekarza kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, opiekę dzienną oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgicznej.

 

 

 

 

 

Dokumenty wymienione w załącznikach należy składać w Sekretariacie szpitala do dnia 31.01.2022 r. do godz. 11:00