24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

KOS-Zawał

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajwie od 15.12.2019 r. realizuje program kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał)

 

Choroby układu krążenia odpowiadają za 46 proc. zgonów w Polsce. I choć w ostatnich latach dzięki rozwojowi nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych nastąpił spadek śmiertelności wewnątrzszpitalnej w  Polsce, to i tak wskaźnik rocznej umieralności po zawale jest wysoki, bo aż 12 proc.

 

Z punktu widzenia pacjentów wdrożenie programu kompleksowej opieki po zawale serca (KOS-Zawał) jest bardzo istotne. Program ma pomóc ograniczyć liczbę zgonów i inwalidztwa z powodu niewydolności serca i przyczynić się do szybszego powrotu chorych do aktywności zawodowej i społecznej.

 

KOS - ZAWAŁ

KOMPLEKSOWA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

NAD PACJENTEM PO ZAWALE SERCA

 

Oddział Kardiologii Szpitala Ogólnego im. Dr. Witolda Ginela w Grajewie uczestniczy w ogólnopolskim Programie Kompleksowej Opieki Specjalistycznej osób po zawale serca ( KOS-Zawał)

Na czym polega ten program ? Pacjenci ,którzy przeszli zawał serca są objęci 12 miesięczną opieką kardiologiczną . Przy wypisie ze szpitala przygotowujemy u chorego Plan Leczenia który składa się z kilku etapów:

 1. I etap - wizyta kontrolna ( do 14 dni po wypisie ) z badaniem chorego i wynikami laboratoryjnymi.( pacjent wychodząc do domu dostaje skierowanie na wyniki i termin wizyty w Poradni Kardiologicznej przy Oddziale Kardiologii)

 2. II Etap -Rehabilitacja kardiologiczna ( przyjęcie do Szpitala uzdrowiskowego do 14 dni od wypisu) – Pacjentowi umawiamy miejsce w uzdrowisku i przy wypisie chory dostaje skierowanie na leczenie sanatoryjne. ( do sanatorium chory musi dojechać samodzielnie)

 3. III Etap - kolejne wizyty kontrolne w Poradni Kardiologicznej przy Oddziale Kardiologii szpitala w Grajewie.

   1. Liczba wizyt kontrolnych nie jest limitowana i zależy od stanu klinicznego pacjenta

   2. W trakcie wizyty po po 3-6 miesiącach jest wykonywane badanie echo i jeśli jest taka potrzeba badania laboratoryjne.

   3. Podczas wizyt prowadzona jest edukacja pacjenta w zakresie , diety, aktywności ruchowej i czynników ryzyka chorób serca

 4. IV Etap - Wizyta na koniec programu Bilans Opieki na którym jest oceniany stan chorego i ryzyko nawrotu choroby. Chory otrzymuje też skierowanie do Poradni Kardiologicznej z zaleceniem kontynuacji leczenia .

 

W trakcie trwania programu chory, w sytuacjach nagłych, ma możliwość bezpośredniego kontaktu z lekarzem Oddziału Kardiologii na wydzielony numer telefonu: 697 474 321.  Jeżeli w trakcie wizyt kontrolnych zaistnieje konieczność wykonania dodatkowych zabiegów takich jak: implantacja stymulatora, kardiowertera lub urządzenia resynchronizującego, pacjent jest umawiany na zabieg w Klinice Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

 

Podstawowym warunkiem uczestniczenia pacjenta w programie jest zgoda chorego na udział we wszystkich etapach programu ( czyli leczeniu inwazyjnym, rehabilitacji kardiologicznej i wizytach kontrolnych ) Brak zgody chorego lub ominięcie jednego z etapów są równoznaczne z przedterminowym zakończeniem programu i skierowaniem pacjenta do standardowego leczenia ambulatoryjnego w Poradni Kardiologicznej .

 

Możesz dać drugą szansę swojemu sercu !

Nie lekceważ choroby !

Wykorzystaj istniejące możliwości !