24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Kontakt

Szpital Ogólny im. dr  Witolda Ginela

ul.Konstytucji 3 Maja 34
19-200 Grajewo

tel. 86 272 32 71 

E-mail:sekretariat@szpital-grajewo.pl

Numer konta bankowego: 14 1020 1332 0000 1102 0037 4702 w PKO BP S.A.

Rejestracja do poradni specjalistycznych

REJESTRACJA
Poradnia ginekologiczna
86 211 91 66 W godzinach pracy poradni
REJESTRACJA
Poradnia chorób zakaźnych
86 211 91 47 W godzinach pracy poradni
REJESTRACJA
Poradnia Lekarza Rodzinnego (POZ)
86 211 91 86
607 821 749
Poniedziałek – Piątek
08:00-18:00
REJESTRACJA
Poradnia Zdrowia Psychicznego
86 211 91 72 Poniedziałek – Piątek
08:00-18:00
REJESTRACJA
Badania USG, RTG, Tomograf Komputerowy
86 211 91 07 Poniedziałek – Piątek
07:00-14:30
REJESTRACJA
Rezonans Magnetyczny
691 473 230 Poniedziałek – Piątek
8:00-14:00
REJESTRACJA
Zakład Rehabilitacji Leczniczej
86 211 91 73 Poniedziałek – Piątek
07:00-14:30
REJESTRACJA OGÓLNA
Poradnie specjalistyczne, pracownia endoskopii
(z wyłączeniem powyżej wydzielonych odrębnych rejestracji)
86 211 91 17
86 272 31 31
Poniedziałek – Piątek
7:00-18:00

 

 

Uprzejmie informujemy, że rejestracje funkcjonują niezależnie i nie mają możliwości rejestracji pacjentów na świadczenia wykraczające poza swój zakres działalności


Pozostałe numery telefonów

Oddział kardiologii  
Sekretariat 86 211 91 48
Pielęgniarki 86 211 91 51
Lekarze 86 211 91 49
Ordynator 86 211 91 50
OIOK 86 211 91 52
Prac. Diag. Kard. 86 211 91 04
Oddział chorób wewnętrznych  
Sekretariat 86 211 91 48
Pielęgniarki 86 272 32 78
Lekarze 86 211 91 53
Ordynator 86 211 91 54
Angiografia  
Gabinet Hemodynamistów 86 211 91 77
Lekarze 86 272 32 74
Pielęgniarki 86 211 91 77
Oddział psychiatryczny  
Sekretariat 86 211 91 60
Pielęgniarki 86 211 91 59
Lekarze 86 272 32 75
Odział dzienny pdychiatryczny  
Oddziałowa 86 211 91 61
Oddział urazowo-ortopedyczny  
Sekretariat - zapisy do kolejki 86 211 91 56
Pielęgniarki 86 211 91 55
Lekarze 86 211 91 55
Ordynator 86 211 91 38
Oddział rehabilitacji  
Sekretariat 86 211 91 80
Pielęgniarki 86 211 91 79
Rehabilitanci 86 211 91 82
Ordynator 86 211 91 78
Oddział dziecięcy  
Pielęgniarki 86 272 81 28
Lekarze 86 211 91 36
Neonatologia  
Pielęgniarki 86 272 32 72
Lekarze 86 211 91 23
Porodówka 86 211 91 33
Oddział chorób zakaźnych  
Pielęgniarki 86 2727 32 79
Oddziałowa 86 211 91 35
Lekarze 86 211 91 46
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii  
Pielęgniarki 86 272 32 76
Oddziałowa 86 211 91 84
Lekarze 86 211 91 83
Blok operacyjny  
Pielęgniarki 86 211 91 57
Szpitalny oddział ratunkowy  
Pielęgniarki 86 272 82 86
Lekarze 86 211 91 75
  86 211 91 32
  86 211 91 29
Oddział położniczo-ginekologiczny  
Sekretariat 86 211 91 30
Pielęgniarki 86 211 91 28
Oddziałowa 86 211 91 00
Lekarze 86 211 91 27
Ordynator 86 211 91 34
Oddział chirurgii ogólnej  
Sekretariat 86 211 91 40
Pielęgniarki 86 211 91 41
Oddziałowa 86 211 91 40
Lekarze 86 211 91 38
Poradnie  

 Poradnia nocnej i świątecznej opieki                          lekarz 

pielęgniarka

601 200 611

501 041 100

Pracowania endoskopii 86 211 91 05
696 471 907
Poradnia chirurgiczna 86 211 91 62
Poradnia chirurgii dziecięcej 86 211 91 63
Medycyna pracy 86 211 91 12
Poradnia okulistyczna 86 211 91 68
Poradnia diabetologiczna 86 211 91 65
Poradnia alergologiczna 86 272 32 77
Poradnia neurologiczna 86 211 91 67
Poradnia otolaryngologiczna 86 211 91 69
Poradnia rehabilitacyjna 86 211 91 74
Poradnia kardiologiczna 86 211 91 11
Poradnia zdrowia psychicznego  
Lekarz 86 211 91 71
Psychologogiczna 86 211 91 17
Inne komórki organizacyjne szpitala  
Sekretariat 86 211 91 85
Dział finansowo-księgowy 86 211 91 22
Kierownik działu kadrowo-płacowego 86 211 91 24
Dział kadrowo-płacowy 86 211 91 26
Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia 86 272 36 13
Kasa 86 211 91 25
Dział metodyczno-organizacyjny z rejestrem usług medycznych 86 211 91 31
Statystyka 86 272 32 73
Dokumentacja med. 86 211 91 16
Informatycy 86 211 91 15
BHP 86 211 91 20
Dział Tech. - Eksp. 86 272 27 09
Dział Utrzym. Czyst. 86 211 91 43
Głowny księgowy  86 211 91 21 
Punkt pobrań 86 211 91 10 
Dział Fizjoterapii  86 211 91 81 
ZDO sterowani  86 211 91 06 
Apteka  86 272 89 89 
Laboratorium mikrobilogiczne  86 211 91 03 
Laboratorium Analityczne  86 211 91 02 
Pracownia Biochemiczna  86 211 91 01 
Serologia  86 211 91 45 
Sterylizatornia  86 211 91 19 

 

Regulamin

 

 

Mapka