24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

KO 09/22 Angiografia

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie ogłasza Konkurs ofert oraz zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu kardiologii w Pracowni Zabiegowej Angiografii

w ramach następujących zadań (części):

 

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii w Pracowni Zabiegowej Angiografii zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienia na świadczenie zdrowotne określonego rodzaju wykonywane całą dobę na podstawie harmonogramu komórki organizacyjnej.

  2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii w Pracowni Zabiegowej Angiografii i wykonywanie badania echokardiograficznego - zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienia na świadczenie zdrowotne określonego rodzaju wykonywane całą dobę na podstawie harmonogramu komórki organizacyjnej oraz wykonywanie w trakcie udzielania świadczeń badań echokardiograficznych na rzecz pacjentów Oddziału Kardiologii lub Oddziału Chorób Wewnętrznych.

 

 

Dokumenty wymienione w załącznikach należy składać w Sekretariacie szpitala do dnia 25.02.2022 r. do godz. 11:00