24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

KO 05.23 SOR

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach dyżurów medycznych oraz pełnienie funkcji zastępcy lekarza kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.

 

Dokumenty wymienione w załącznikach należy składać w Sekretariacie Szpitala do dnia 19.01.2023 r. do godz. 11:00