24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

KO 06/22 OAiIT

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w ramach następujących zadań (części):

 

  1. Część 1„Opieka dzienna” - Zapewnienie kompleksowej specjalistycznej opieki lekarskiej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku Operacyjnym, obejmującej udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00.

  2. Część 2„Opieka w ramach dyżuru medycznego - Zapewnienie kompleksowej specjalistycznej opieki lekarskiej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku Operacyjnym, obejmującej udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w ramach dyżuru medycznego – pełniony w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 7:00 dnia następnego oraz pozostałe dni od 7:00 do 7:00 dnia następnego- według grafiku.

  3. Część 3 – „Pełnienie funkcji lekarza kierującego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Blokiem Operacyjnym, opieka dzienna oraz opieka w ramach dyżuru medycznego- Zapewnienie kompleksowej specjalistycznej opieki lekarskiej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku Operacyjnym obejmującej udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00. oraz w ramach dyżuru medycznego- pełniony w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 7.00 dnia następnego oraz pozostałe dni od 7.00 do 7.00 dnia następnego- według grafiku.

 

 

 

 

Dokumenty wymienione w załącznikach należy składać w Sekretariacie szpitala do dnia 31.01.2022 r. do godz. 12:00