24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

KO 02/21 świadczenia zdrowotne poradnie

Dyrektor Szpitala Ogólnego w Grajewie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradniach Szpitala.

Szczegóły w dokumentach w załączniku.

Dnia 12.02.2021 r. - Zamawiający załącza modyfikację Załącznika nr 5 - wzór umowy.

 

Termin składania ofert 17.02.2021 r. do godz. 11:00

Otwarcie ofert 17.02.2021 r. godz. 11:30