24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

KO 07/2021 Kardiologia

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii w ramach następujących zadań (części):

  1. Część 1„Opieka dzienna” - Zapewnienie kompleksowej specjalistycznej opieki lekarskiej w Oddziale Kardiologii obejmującej udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii w dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych) – w godzinach od 8:00 do 15:35.

  2. Część 2„Opieka dzienna i wykonywanie badania echokardiograficznego- Zapewnienie kompleksowej specjalistycznej opieki lekarskiej w Oddziale Kardiologii obejmującej udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii w dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych) – w godzinach od 8:00 do 15:35. oraz wykonywanie w trakcie opieki badań echokardiograficznych na rzecz pacjentów Oddziału Kardiologii lub Oddziału Chorób Wewnętrznych.

  3. Część 3„Opieka w ramach dyżuru zwykłego” - Zapewnienie kompleksowej specjalistycznej opieki lekarskiej w Oddziale Kardiologii oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych obejmującej udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii w ramach dyżuru zwykłego – dyżur medyczny pełniony w dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych) – w godzinach od 15:35 do 8:00 dnia następnego.

  4. Część 4„Opieka w ramach dyżuru zwykłego i wykonywanie badania echokardiograficznego - Zapewnienie kompleksowej specjalistycznej opieki lekarskiej w Oddziale Kardiologii oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych obejmującej udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii w ramach dyżuru zwykłego – dyżur medyczny pełniony w dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych) – w godzinach od 15:35 do 8:00 dnia następnego oraz wykonywanie w trakcie dyżuru badań echokardiograficznych na rzecz pacjentów Oddziału Kardiologii lub Oddziału Chorób Wewnętrznych.

  5. Część 5 – „Opieka w ramach dyżuru świątecznego” - Zapewnienie kompleksowej specjalistycznej opieki lekarskiej w Oddziale Kardiologii oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych obejmującej udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii w ramach dyżuru świątecznego – dyżur medyczny pełniony w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

  6. Część 6 – „Opieka w ramach dyżuru świątecznego i wykonywanie badania echokardiograficznego- Zapewnienie kompleksowej specjalistycznej opieki lekarskiej w Oddziale Kardiologii oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych obejmującej udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii w ramach dyżuru świątecznego – dyżur medyczny pełniony w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy oraz wykonywanie w trakcie dyżuru badań echokardiograficznych na rzecz pacjentów Oddziału Kardiologii lub Oddziału Chorób Wewnętrznych.

 

Dokumenty wymienione w załącznikach należy składać w Sekretariacie szpitala do dnia 16.12.2021 r. do godz. 11:00