24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

KO 02/22 SOR/NPL

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na zapewnienie opieki lekarskiej w ramach dyżurów medycznych w ramach następujących części:

 

1. „Opieka w ramach dyżuru medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym” -W ramach tej części Oferent składa ofertę na zapewnienie kompleksowej opieki lekarskiej w SOR obejmującej udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego – dyżur medyczny pełniony w dni robocze (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 15:35 do 8:00 dnia następnego) oraz w dni świąteczne (soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego).

 

2. „Opieka w ramach dyżuru medycznego w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej” W ramach tej części Oferent składa ofertę na zapewnienie kompleksowej opieki lekarskiej w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej obejmującej udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego – dyżur medyczny pełniony w dni robocze (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego) oraz w dni świąteczne (soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego).

 

3. „Opieka w ramach dyżuru medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej” W ramach tej części Oferent składa ofertę na zapewnienie kompleksowej opieki lekarskiej w SOR oraz w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej obejmującej udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżuru medycznego – dyżur medyczny pełniony w dni robocze (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 15:35 do 8:00 dnia następnego lub od 18:00 do 8:00 dnia następnego) oraz w dni świąteczne (soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego)

 

Dokumenty wymienione w załącznikach należy składać w Sekretariacie szpitala do dnia 26.01.2022 r. do godz. 11:00