24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

KO 03/22 Dyżury Oddziały

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na zapewnienie opieki lekarskiej w ramach dyżurów medycznych w ramach następujących części:

 

  1. Część 1Opieka lekarska w Oddziale Chirurgii Ogólnej wraz z zabezpieczeniem Oddziału Urazowo-Ortopedycznego- Zapewnienie kompleksowej specjalistycznej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz Oddziale Urazowo-Ortopedycznym, obejmującej udzielanie świadczeń zdrowotnych w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku – w godzinach od 1535 do 800 dnia następnego oraz pozostałe dni od 800 do 800 dnia następnego. W przypadku potrzeb Zamawiającego, lekarz zabezpiecza pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w trakcie pełnienia dyżuru.

 

  1. Część 2Opieka lekarska w Oddziale Dziecięcym i Pododdziale Noworodkowym- Zapewnienie kompleksowej specjalistycznej opieki lekarskiej w Oddziale Dziecięcym i Pododdziale Noworodkowym obejmującej udzielanie świadczeń zdrowotnych w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku – w godzinach od 1535 do 800 dnia następnego oraz pozostałe dni od 800 do 800 dnia następnego. W przypadku potrzeb Zamawiającego, lekarz zabezpiecza pacjentów Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w trakcie pełnienia dyżuru.

 

  1. Część 3Opieka lekarska w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym- Zapewnienie kompleksowej specjalistycznej opieki lekarskiej w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym obejmującej udzielanie świadczeń zdrowotnych w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku – w godzinach od 1535 do 800 dnia następnego oraz pozostałe dni od 800 do 800 dnia następnego.

     

  2. Część 4Opieka lekarska w Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z zabezpieczeniem Oddziału Kardiologii- Zapewnienie kompleksowej specjalistycznej opieki lekarskiej w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz Oddziale Kardiologii, obejmującej udzielanie świadczeń zdrowotnych w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku – w godzinach od 1535 do 800 dnia następnego oraz pozostałe dni od 800 do 800 dnia następnego.

     

  3. Część 5Opieka lekarska w Centrum Zdrowia Psychicznego- Zapewnienie kompleksowej specjalistycznej opieki lekarskiej w Centrum Zdrowia Psychicznego obejmującej udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z grafikiem komórki organizacyjnej.

 

Dokumenty wymienione w załącznikach należy składać w Sekretariacie szpitala do dnia 26.01.2022 r. do godz. 12:00