24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Oddział rehabilitacji

KOORDYNATOR ODDZIAŁU

Lek. spec. reh. Małgorzata Nowicka - Karwowska

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

Spec. piel. zach. Wiesława Tkaczyk

 

 

Telefony : 

Ordynator 86 211 91 78

 

Oddziałowa 86 211 91 80

 

Pielęgniarki

86 211 91 79

 

Rehabilitanci 86 211 91 82

e-mail: rehabilitacja@szpital-grajewo.pl

 

 

Skierowanie na rehabilitację w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej wystawiają:

 • lekarze oddziałów szpitalnych – Internistyczno – Kardiologicznego, Urazowo – Ortopedycznego, Chirurgicznego
 • w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych lekarze poradni: rehabilitacyjnej, urazowo – ortopedycznej, neurologicznej oraz reumatologicznej.

 

MAJĄC SKIEROWANIE DO ODDZIAŁU NALEŻY:

 • Zgłosić się do Oddziału Rehabilitacji (sekretariat) celem przejścia kwalifikacji i wpisu w kolejkę pacjentów oczekujących
  NALEŻY POSIADAĆ:
 • Skierowanie do szpitala
 • Dowód osobisty
 • Wyniki posiadanych badań ambulatoryjnych
 • Karty informacyjne z wcześniejszych hospitalizacji

 

Przyjęcia do Oddziału odbywają się w trybie planowym wg kolejki pacjentów oczekujących. W wyznaczonym wcześniej terminie w godz. 8:00 – 10:00 należy zgłaszać się na Izbę Przyjęć.

 

Oddział Rehabilitacji posiada 30 łóżek i świadczy usługi medyczne dla pacjentów po:

 • urazach narządu ruchu
 • zabiegach endoprotezoplastyki stawów biodrowych, kolanowych
 • operacjach kręgosłupa
 • zaostrzeniach chorób przewlekłych narządu ruchu (choroby zwyrodnieniowe stawów, RZS itp.)

 

Program rehabilitacji dobierany jest indywidualnie przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej. Zabiegi realizowane są od poniedziałku do soboty, a ich efekty monitorowane są na bieżąco.

 

Zakres fizjoterapii obejmuje:

Kinezyterapię: ćwiczenia z rehabilitantami indywidualne, grupowe, ćwiczenia na przyrządach.

Zabiegi fizykalne:

 • hydroterapia (masaże wirowe kkd i kkg)
 • elektroterapia (prądy: interferencyjne, diadynamiczne, Tens, Traberta, galwanizacja, jonoforeza)
 • ultradźwięki
 • krioterapia miejscowa
 • światłolecznictwo
 • masaże lecznicze
 • drenaż limfatyczny
 • laseroterapia (punktowa, skaner)
 • magnetoterapia
 • teraplus
 • diatermia

 

Ponadto prowadzone są praktyki śródroczne i wakacyjne dla studentów wydziału fizjoterapii.

 

Godziny wydawania posiłków:

 • śniadanie: 800 - 900
 • obiad: 1300 – 1400
 • kolacja: 1600 – 1700

 

Wypisy wydawane są od poniedziałku do piątku.

Godziny wydawania wypisów: 900 – 1400

 

Odwiedziny chorych odbywają się codziennie w godzinach: 1100 – 2000