24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Polska Fundacja Narodowa

24 Marzec 2020


Polska Fundacja Narodowa wspiera walkę z koronawirusem.

Zarząd Polskiej Fundacji Narodowej jednogłośnie podjął decyzję o przeznaczeniu środków z rezerwy finansowej 2020 na walkę z chorobą zakaźną COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Jedną z wielu instytucji, którą wesprze Fundacja, jest Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie.

Kierując się najwyższą koniecznością, Zarząd Polskiej Fundacji Narodowej uznał za kwestię priorytetową udzielenie wsparcia i pomocy obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, jednocześnie działając na podstawie statutu Fundacji w obszarze celów Fundacji, do których należy m.in. wspieranie działalności z dziedziny ochrony zdrowia zgodnie z § 2 pkt 3 oraz § 3 pkt 3 w zakresie ich realizacji poprzez udzielanie lub organizowanie wsparcia dla osób lub podmiotów. 

W kryzysowej sytuacji wymagającej mobilizacji zasobów i aktywizacji ogólnospołecznej solidarności, Polska Fundacja Narodowa - jako organizacja trzeciego sektora - natychmiast włączyła się w działania związane z walką z chorobą zakaźną COVID-19 wstrzymując decyzję o rozpoczęciu realizacji niektórych projektów lub ograniczając już realizowane. To czas powszechnej redefinicji priorytetów – powiedziałdr Marcin Zarzecki, prezes Polskiej Fundacji Narodowej.

Mamy świadomość trudnej sytuacji wywołanej koronawirusem, dlatego działamy w sposób skoordynowanyz Ministerstwem Zdrowia. Udzieliliśmy niezbędnego wsparcia wskazanym szpitalom, poprzez przekazanie środków finansowych na zakup niezbędnego asortymentu do zwalczania COVID-19. Pozwolą one na zakup zarówno sprzętu diagnostycznego, jak również środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej dla lekarzy, którzy są na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem.  – dodał Michał Góras, członek Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Decyzja Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej zapadła w ubiegłym tygodniu jako efekt całościowej rekonstrukcji struktury budżetu na 2020 rok w związku z dynamiką obserwowanych zmian, które postępują na polu zagrożenia, jakie stanowi pandemia koronawirusa zarówno w kraju, jak i w wymiarze międzynarodowym.

Z przyznanego dofinansowania dla Szpitala w Grajewie zostanie zakupiony sprzęt do reanimacji, wózki transportowe i anestezjologiczne, komora do transportu pacjentów zakaźnych oraz inne wyposażenie potrzebne do prowadzenia działań podczas epidemii.