24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Podziękowanie za udzielone wsparcie

31 Marzec 2020

Dziękujemy wszystkim firmom, osobom prywatnym, które okazały nam wsparcie finansowe i materiale w czasie zagrożenia epidemiologicznego. Dzięki Państwu łatwiej nam będzie zadbać o bezpieczeństwo pacjentów oraz naszego personelu. 

 

Dyrektor Szpitala Ogólnego w Grajewie składa serdeczne podziękowania:

 

Firmie Dr. Oetker -  dziękujemy za przekazane dla Szpitala artykuły spożywcze. 

 

Firmie Polipack - dziękujemy za przekazanie specjalistycznych opakowań do przewozu próbek COVID 19

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowo-Lokatorska w Grajewie - sedrecznie podziękowania za przekazanie darowizny finansowej na rzecz przeciwdziałąnia COVID -19

 

Firmie Torpol - dziękujemy za materiały i środki ochrony osobistej(maseczki, fartuchy) naszym pracownikom

 

Szanownej Pani Elżbiecie Nietupskiej - Radnej z Grajewa za przekazaną darowiznę pieniężną na rzecz przeciwdziałania COVID-19

 

Szanownemu Panu Markowi Wojciechowskiemu Prezesowi Firmy BOMAR - za wsparcie finansowe udzielone naszemu Szpitalowi

 

Firmie KAZAR - za wsparcie finansowe naszego Szpitala mające na celu przeciwdziałaniu COVID-19.

 

GRAJEWSKIM MORSOM - za wsparcie finansowe na rzecz przeciwdziałania COVID-19.

 

Księdzu Proboszczowi Antoniemu Wróblewskiemu oraz Parafianom parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grajewie - za inicjatywę pomocy na rzecz przeciwdziałania COVID-19. Serdeczne Bóg Zapłać.

 

Szanownemu Panu Grzegorzowi Maciorowskiemu Prezesowi firmy DUROBEX - za przekazanie dla Szpitala darowizny pieniężnej oraz środków ochrony osobistej w walce z COVID-19.

 

Urzędowi Miasta Grajewo na czele z Panem Burmistrzem Dariuszem Latorowskim - za przekazane środki ochrony w walce z COVID-19.

 

Starostwu Powiatowemu w Grajewie na czele z Panem starostą Waldemarem Remfeldem oraz wicestarostą Tomaszem Cebelińskim - za przekazane środki ochronne w walce z koronawirusem

 

OSP Ławsk oraz mieszkańców  - za inicjatywę szycia maseczek dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie.

 

Szanownemu Panu Romanowi Gulanowi właścicielowi Przedsiębiorstwa "Transport Ciężarowy" -  za wsparcie finansowe

 

Szanownemu Panu Mirosławowi Konradowi Mielczarkowi Prezesowi Firmy PUK - za wsparcie finansowe udzielone naszemu Szpitalowi

 

Restauracji Da Grasso w Grajewie - za pyszne posiłki przekazywane pracownikom Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie

 

Mieszkańcom Grajewa, powiatu grajewskiego oraz Łomży

Szanownej Pani Dorocie Kurowskiej

Szanownej Pani Agnieszce Ewie Ruszczyk

Szanownej Pani Magdalenie Kaczmarek

Szanownej Pani Jolancie Dobrzyckiej-Zalewskiej

Szanownemu Panu Tomaszowi Szewczykowi

Szanownemu Panu Jackowi Tomczykowi

Szanownemu Panu Przemysławowi Rafałowi Łepkowskiemu

Szanownemu Panu Antoniemu Obryckiemu

Szanownej Pani Marcie Drozd

Szanownej Pani Katarzynie Tuzinowskiej

Szanownej Pani Barbarze Wysockiej

Szanownemu Panu Pawłowi Skrodzkiemu

Szanownemu Panu Januszowi Makuszewskiemu

Szanownemu Państwu Bogumile i Stefanowi Czyżewskim

Szanownemu Panu Zdzisławowi Godlewskiemu

Szanownemu Panu Huberowi Wiśniewskiemu

Szanownej Pani Elżbiecie Modzelewskiej

SzanownejPani Joannie Gwaj

Szanownemu Panu Jackowi Gumińskiemu

Szanownemu Państwu A. i B. Aleksandrowicz

Szanownemu Pani Beacie Katarzynie Kaczmarek

Szanownemu Panu Józefowi Mikuckiemu

Szanownemu Panu Marcinowi Wysockiemu

Szanownemu Panu Jarosławowi Cieślakowi

Szanownemu Panu Dariuszowi Wróblewskiemu

Szanownemu Panu Michałowi Nawrockiemu

Szanownemu Panu Andrzejowi Doliwie

Szanownej Pani Annie Sielawie

Szanownej Pani Ewie Ziółkowskiej- Wróblewskiej

Szanownemu Panu Janowi Julianowi Połonowicz

Szanownemu Państwu Ewie i Zdzisławowi Maciorowskim

Szanownemu Panu Danielowi Randzio

Szanownej Pani Małgorzacie Wojciechowskiej

Szanownej Pani Ewie Gryczkowskiej

Szanownej Pani Sylwi Chomicz

Szanownemu Panu Grzegorzowi Gardockiemu

Szanownej Pani Kamili Wójcikiej

Szanownemu Panu Wiesławowi Jerulankowi

Szanownej Pani Iwonie Deludze

Szanownej Pani Halinie Przybyłowskiej

Szanownej Pani Halinie Wojcickiej

Szanownej Pani Elżbiecie Stypułkowskiej

Szanownej Pani Barbarze Tomczyk

Szanownemu Panu Bolesławowi Ruszczykowi

Szanownemu Panu Andrzejowi Łajewskiemu

Szanownemu Panu Wojciechowi Grochowskiemu

Szanownemu Panu Januszowi Modzelewskiemu

Szanownemu Panu Antoniemu Milewskiemu

Szanownemu Państwu Irenie i Stanisławowi Konopko

Szanownej Pani Izabeli Zarzeckiej

Szanownemu Panu Hubertowi Wróblewskiemu

Szanownemu Panu Krzysztofowi Sokołowskiemu

Szanownemu Panu Andrzejowi Polakowskiemu

Szanownej Pani Magdalenie Konopko

Szanownemu Panu Marianowi Gutowskiemu

Szanownemu Państwu E. M. Szklarzewskim

Szanownej Pani Katarzynie Jagielskiej

Szanownemu Panu Jerzemu Pieńczykowskiemu

Szanownemu Panu Edwardowi Adamowi Niedziołko

Szanownej Pani Urszuli Edycie Dąbrowskiej

Szanownemu Panu Andrzejowi Zyskowskiemu

Szanownemu Panu Jakubowi Wszeborowskiemu

Szanownej Pani Joannie Szymanowskiej

Szanownej Pani Joannie Zalewskiej-Grochowskiej 

Szanownej Pani Halinie Kardasz

Szanownemu Panu Adamowi Kulikowskiemu

Szanownej Pani Halinie Kardasz

Szanownemu Panu Adamowi Główczyńskiemu

Szanownej Pani Monice Stefańskiej

Szanownej Pani Agnieszce Górskiej

Szanownej Pani Angelice Siergiejuk

Szanownemu Panu Antoniemu Zlotocha

Szanownemu Panu Bolesławowi Ruszczykowi

Szanownemu Panu Andrzejowi Łajewskiemu

 

 za zaangażowanie i wsparcie finansowe oraz za Wasze serce!!!!

 

Firmie farmaceutycznej SUN-FARM - za darowiznę leków do Apteki Szpitalnej w związku z akcją przeciwdziałania pandemii COVID-19.

 

Szanownemu Panu Karolowi Kurowskiemu - za przekazaną darowiznę pieniężną ze Zbiórki zorganizowanej na FB oraz środki ochronne dla Naszego Personelu (maseczki, rękawiczki, kombinezony).

 

Szanownemu Panu Marcinowi Cebelińskiemu właścicielowi firmy KM-Klima - za maseczki ochronne przeznaczone do walki z COVID-19.

 

Szanownemu Panu Krzysztofowi Borawskiemu właścicielowi firmy KB FORMA - za wsparcie finansowe w walce z COVID-19.

 

Szanownemu Panu Marcinowi Bąkowi Dyrektorowi firmy Pfleiderer Grajewo S.A - za wsparcie finansowe na rzecz walki z COVID-19.

 

Firmie BRICOMARCHE - za przekazane środki dezynfekcyjne niezbędne w walce z COVID-19

 

Firmie ROSSMANN -  za kosmetyki ochronne przekazane Szpitalowi Ogólnemu im. dr W. Ginela w Grajewie w czasie pandemii COVID-19

 

Fundacji SIEPOMAGA - za okazaną pomoc w postaci kombinezonów, przyłbic, czepków, rękawic oraz maseczek

 

Stowarzyszeniu MOTOWILKI Grajewo - za paliwo, które daje nam napęd do walki z COVID-19

 

Firmie LOTTO - za podarowany samochód przeznaczony do szybkiego transportu próbek pacjentów z podejrzeniem COVID-19

 

Firmy ZAGŁOBA - za podarowane wyroby mięsne

 

Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy - za maseczki ochronne i przyłbice, za ponownie przekazanie przyłbic

 

Szanownemu Panu Jarosławowi Modzelewskiemu ze ŻWIROWNI GRAJEWO - za wsparcie finansowe

 

Firmie PIEER MEBLE s.c -  za podarowaną kanapę

 

Szanownej Pani K. Łojewskiej z firmy ŁAKOTEK - za wsparcie finansowe

 

Szanownej Pani Renacie Dąbrowskiej Pani Doktor z Gabinetu RENIDENT - za wsparcie finansowe

 

Szanownemu Panu Grzegorzowi Cebelińskiemu właścicielowi firmy GEOTRANS - za pomoc finansową

 

Szanownemu Państwu Ewie i Zdzisławowi Maciorowskim wraz z pracownikami Sklepu EWA - za przekazane maseczki 

 

Firmie MEDTRONIK - za podarowane maseczki i kombinezony

 

Firmie PPH SOL-BRANŻ Sp. z o.o - za pomoc finansową

 

NSZZ SOLIDARNOŚĆ GRAJEWO - za wsparcie finansowe

 

POLSKIEJ FUNDACJI NARODOWEJ - za przekazaną darowiznę finansową, za którą został zakupiony sprzęt do kompresji klatki piersiowej

 

Firmie MEDIA EXPERT - za podarowaną nam pralkę, suszarkę oraz detergenty

 

Firmy TOOLES - za podarowane przyłbice oraz maseczki

 

Firmie TULA BABY - za podarowanie materiału przeznaczonego do szycia maseczek

 

OKRĘGOWEJ IZBIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY - za przekazane środki ochronne

 

Szanownemu Państwu Małgosi i Andrzejowi Danowskim właścicielom Usług Hotelarskich przy ul. Kopernika 59 - za wsparcie finansowe

 

Szanownemu Panu Piotrowi Paszkowskiemu właścicielowi Pralni Przemysłowej w Grajewie - za wsparcie finansowe

 

Samorządowi studenckiemu UMB , który zorganizował Akcję "Zbroimy Medykow - UMB" na czele z Panem Mateuszem Grochowskim - dzięki któremu otrzymaliśmy 200 sztuk przylbic

 

Firmie EKO-DOM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo usług budownictwa i ochrony środowiska w Grajewie - za darowiznę finansową

 

Firmie BlLU-MEDIA  - za wsparcie finansowe

 

4 Rajgrodzkiej Drużynie Harcerskiej "Ora et labora" im. Bł. ks. phm. S. W. Frelichowskiego w Rajgrodzie - za przekazane maseczki

 

Restauracji SAVONA w Grajewie - za dostarczenie pizzy naszym pracownikom

 

Firmie ABAKUS - za przekazane przyłbice

 

Szanownemu Panu Markowi Kłoczko z Fabryki Reklamy PRYZMAT z Torunia - za przekazane przyłbice

 

Szanownym Żołnierzom: Szer. Rafałowi Brulińskiemu 4 KLP pod dowództwem por. Pamulskiego oraz szer. Pawłowi Mroczkowskiemu 3 KLP pod dowództwem por. Pomarańskiego - za opiekę oraz wsparcie i ciężką pracę w Szpitalnym Oddziale Ratunkowm

 

Firmie FAVILLIER - za przekazane maseczki

 

Pracownikom firmy ERBUD  - za wsparcie finansowe

 

Firmie CAMPIÓ FOOD - za podarowane zupki chińskie pracownikom SOR-u oraz Oddziału Zakaźnego

 

Akcji Moc Pozytywnej Energii - za podarowaną kawę naszym pracownikom

 

Szanownemu Panu Markowi Wojciechowskiemu właścicielowi firmy BOJAR Transport Ciężarowy  - za wsparcie finansowe

 

Grupie Społecznościowej MAMUŚKI z GRAJEWA I OKOLIC - za przekazanie maseczek 

 

Pracownikom Szkoły Podstawowej w Białaszewie - za podarowane maseczki

 

Szanownemu Panu Prezesowi Józefowi Borowskiemu właścicielowi Firmy Medgdal - za podarowane przyłbice

 

Restauracji Piecuch Retro w Grajewie - za przepyszne obiady, które trafiły do pracowników Szpitala

 

Szanownemu Księdzu Proboszczowi Antoniemu Wróblewskiemu - za podarowane maseczki

 

SzanownymPaniom z Pracowni Krawieckiej FASON w Grajewie - za uszyte maseczki

 

Fundacji TVN NIE JESTEŚ SAM - za darowiznę finansowową

 

Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Łomży - za darowiznę finansowową

 

Firmie COFFE PROMOTION - za podarowaną kawę

 

Firmie AUTO NAPRAWA Wojciech Chrzanowski z Grajewa - za wsparcie finansowe

 

Szanownemu Państwu Małgorzacie i Sebastianowi Mikołajewskim właścicielom firmy GRAPI - za podarowane maseczki

 

"Polonii za Granicy dla Polonii" - za podarowane maseczki

 

OSP Ławsk oraz mieszkańców  - za inicjatywę szycia maseczek oraz ponowną dostawę

 

Pracownikom Szkoły Podstawowej w Wierzbowie - za podarowane środki ochrony osobistej

 

Firmie ITALIAN FASHION - za podarowane maseczki

 

Klubowi Sportowemu WARMIA Grajewo - za środki ochrony osobistej, termometry, rękawiczki, maseczki...

 

Szanownemu Panu Andrzejowi Rzepeckiemu z firmy PWS KONSTANTA - za podarowane środki ochronne

 

Fundacji NO HATE - za podarowane maseczki

 

Firmie PRANAMAT ECO (producenta mat do masażu) - za podarowane maseczki

 

Szanownej Pani Grażynie Konopko z Indywidualnej Praktyki Pielęgniarskiej - za darowiznę finansową

 

Przedsiębiorstwu Mostowo-Drogowemu UNIDROG z Grajewa - za nieustannie płynącą pomoc

 

Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA - za darowiznę finansową

 

Firmie PHU UNIPOL ze Szczuczyna - za darowiznę finansową

 

Firmie SERVIER - za maseczki ochronne

 

Firmie ANIMEX FOODS -  za przekazane maseczki bawełniane 

 

Panu Ryszardowi Chilińskiemu Prezesowi Stowarzyszenia Lepsze Grajewo - za darowiznę finansową

 

Firmie SOLGAR POLSKA Sp. z o.o.  - za darowiznę maseczek oraz witaminy D3

 

Szanownemu Panu Karolowi Karwowskiemu właścicielowi firmy ATTK REMONTY - który podjął się pracom remontowym Poradni Okulistycznej - wolontaryjnie!!!!!

 

Firmie ORBICO - za podarowaną kawę

 

Wyrażamy wdzięczność za dobroć i chęć niesienia pomocy.