24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Podniesienie jakości usług medycznych w zakresie chorób zakaźnych

28 Październik 2022

W dniu 30.09.2022r. Dyrektor Szpitala Ogólnego w Grajewie podpisał umowę na dofinansowanie projektu p.n. „Podniesienie jakości usług medycznych w zakresie chorób zakaźnych w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie”. Projekt realizowany będzie w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Główne cele projektu to utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego, doposażenie Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego oraz doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

Zgodnie z § 4 ust. 17 umowy o dofinansowanie Dyrektor Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie informuje, iż potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia finansowe można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego adres e-mail: nadużycia.POIS@mfipr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.