24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Oddział Obserwacyjno - Zakaźny wznawia realizację świadczeń na rzecz pacjentów wymagających opieki NIEZWIĄZANEJ z zakażeniem Sars CoV2.

07 Maj 2021
Drodzy Pacjenci,
W związku z ustabilizowaniem się sytuacji związanej z pandemią COVID-19 w powiecie grajewskim informujemy, iż Oddział Obserwacyjno - Zakaźny wznawia realizację świadczeń na rzecz pacjentów wymagających opieki NIEZWIĄZANEJ z zakażeniem Sars CoV2.
W celu przyjęcia do Oddziału niezbędne jest skierowanie do szpitala od lekarza rodzinnego bądź specjalisty.
Wszelkie inne informacje można również otrzymać pod numerem telefonu: 86 272 32 71 wew. 226.