24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Dofinansowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

16 Listopad 2018

Dnia 28 września br. dyrektor podpisał umowę na dofinansowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, na doposażenie oddziału w niezbędny sprzęt medyczny do ratowania życia pacjentów. Zakupiony zostanie m.in. defibrylator, kardiomonitor, aparat do znieczulenia, aparat pomiaru parametrów krytycznych, zestaw do intubacji i inne.

 Jest to kolejne doposażenie Szpitala, niezbędne w codziennej pracy lekarzy i pielęgniarek dbających o zdrowie i życie mieszkańców miasta i powiatu.