24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Dofinansowanie modernizacji Oddziału Ginekologiczno - Położniczego

16 Listopad 2018

2 października Dyrektor Grzegorz Dembski podpisał umowę na dofinansowanie Projektu "Przebudowa wraz z doposażeniem Oddziału Położniczo Ginekologicznego oraz Poradni ginekologicznej w Szpitalu Ogólnym w Grajewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.4 Infrastruktura społeczna. Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Dzięki pozyskanym środkom  zostanie wyremontowana część ginekologiczna oddziału, zakupiony będzie nowy sprzęt m.in. doppler do badań prenatalnych, aparat do znieczulenia, lampa operacyjna i inne. Obiekt stanie się też bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Koszt inwestycji to 3,2 mln zł, dofinansowanie wynosi 2,7 mln zł. Przy oddziale działać będzie także Poradnia "K".