24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Chęć nawiązania współpracy

23 Marzec 2020

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela informuje, że na dzień 23.03.2020r. posiada środki ochrony osobistej do zabezpieczenia bieżącej działalności Szpitala.

Efektem sytuacji epidemiologicznej kraju jest szybko rosnący popyt na środki ochrony osobistej i ograniczona ich dostępność na rynku. Szpital chce zabezpieczyć się na wypadek pogorszenia się sytuacji, zwiększenia liczby zakażeń COVID-19, dalszego zmniejszania się dostępności środków ochrony osobistej i wzrostu ich ceny.

W związku z powyższym Szpital nawiąże współpracę z przedsiębiorstwami lub osobami fizycznymi, które mają możliwość szycia masek chirurgicznych z materiału posiadającego wymagane atesty. Szpital jest na etapie pozyskania odpowiednich materiałów. Chęć nawiązania współpracy należy zgłaszać pod numerem telefonu: 86 272 20 41