24-godzinny dyżur hemodynamiczny tel. 667 024 321

Oferta pracy IOD

Zaproszenie do składania ofert na usuługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Szpitala Ogólnego w Grajewie. 

Oferty, według załączonego wzoru, proszę składać w sekretariacie pok. 110 I piętro administracja, do dnia 31.01.2020 r. do godz. 9:00.