Rejestracja

Informujemy, iż zapisy do poradni specjalistycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie odbywa się

w Rejestracji

od poniedziałku do piątku

pod numerem telefonu 86 272 32 71 wew. 221

od. godz. 7:00

 

 

Jednocześnie informujemy, że pacjenci posiadający skierowanie do lekarza specjalisty
w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, zapisując się w kolejce oczekujących na udzielnie świadczenia zdrowotnego zobowiązani są
do dostarczenia w ciągu 14 dni oryginału skierowania.
Niedostarczenie oryginału skierowania w ww. terminie skutkować będzie skreśleniem
z listy oczekujących. Oryginał skierowania pacjent może dostarczyć: osobiście,
za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.