Poradnia chirurgii dzieci?cej

Zapisy: od poniedzia?ku do pi?tku w Rejestracji Ogólnej lub pod numerem telefonu 86 272 32 71 wew. 221

 

Lekarze przyjmuj?cy:         spec. chirurgii dzieci?cej  Barbara Wo?y?ska,

                                             dr n. med. specj. chirurgii dzieci?cej Piotr Szynaka

Godziny prz
yj??:

Poniedzia?ek

11:00 – 14:00

P. Szynaka

Wtorek

10:00 – 14:00

P. Szynaka

?roda

11:00 – 18:00

B. Wo?y?ska

Czwartek

10:00 – 14:00

B. Wo?y?ska

Pi?tek

11:00 – 14:00

B. Wo?y?ska

 

 

Pacjenci przyjmowani s?:

  • ze skierowaniem od lekarza
  • bez skierowania - nag?e zachorowania i wypadki
  • wymagany jest dokument z numerem PESEL