Lądowisko dla śmigłowców ratunkowych

16 Listopad 2018

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:

 • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
 • roboty ziemne,
 • przygotowanie koryt pod nawierzchnie,
 • roboty drogowe
 • wykonanie nawierzchni z kostki i opaska dla pola wzlotów,
 • nawierzchnie trawiaste pola wzlotów,
 • roboty wykończeniowe drogowe,
 • odwodnienia
 • wykonanie instalacji elektrycznej obejmującej
 • demontaż istniejącego oświetlenia terenu,
 • budowa szafy zasilająco – sterowniczej wraz z systemem sterowania,
 • budowa świateł krawędziowych,
 • budowa świateł głównego kierunku,
 • budowa świateł przyziemia,
 • budowa oświetlenia głównego płyty lądowiska,
 • budowa wskaźnika kierunku wiatru,
 • budowa oświetlenia dróg dojazdowych terenu przyległego,
 • przebudowa istniejącej linii NN i SN,
 • montaż latarni identyfikacyjnej,
 • montaż radiokontrolera,
 • wykonanie oświetlenia przeszkodowego, systemu APAPI/HAPI.
 • Uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

 

Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych, szpitalne lądowisko zostanie wpisane do ewidencji lądowisk, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.