Apteka szpitalna

KIEROWNIK

mgr farmacji Zuzanna Kitowska

 

Tel/fax 86 272 89 89

e-mail: szpitalapteka@wp.pl

 

Apteka Szpitalna świadczy usługi farmaceutyczne w oparciu o obowiązujące Prawo Farmaceutyczne oraz wytyczne Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Apteka Szpitalna realizuje następujące zadania:

- zabezpiecza w produkty lecznicze, wyroby medyczne i materiały opatrunkowe wszystkie jednostki organizacyjne szpitala powiatowego o zróżnicowanym, wieloprofilowym charakterze lecznictwa.

- udziela informacji o lekach i wyrobach medycznych

 

- nadzoruje wykonanie decyzji dotyczących wstrzymania lub wycofania z obrotu produktów leczniczych.

Wykwalifikowani pracownicy Apteki Szpitalnej czuwają nad prawidłowością i ciągłością dostaw leków, aby w oddziałach Szpitala i poradniach mogły być udzielane pacjentom świadczenia medyczne najwyższej jakości.